Tuesday, June 30, 2009

Video Dags Igen!

[Jag saknar tiderna när jag alltid hade ett VHS band redo i videon för att spela in ändlöst med musikvideor på band efter band.]Bless.

Blog Archive

s t h l m t o l a , United States
t h e g y p s y l i f e c h o s e m e